.:CS:.

-> ZALOŽENÍ SERVERU

METAMOD

Metamod je akýmsi základom pre ďalšie pluginy pre counter-strike (amx, adminmod, atď...), takže musíte previesť jeho inštaláciu úspešne, lebo inak sú vám ostatné návody zbytočné...
Stiahnite si najnovší metamod zo stránky www.metamod.org...Stiahnite verziu buď pre windows, alebo pre linux. Podľa toho akú potrebujete.
Súbory rozbaľte do zložky cstrike/addons (základná inštalácia cs neobsahuje súbor addons, takže ho musíte vytvoriť) ... Keď ste rozbalili súbory správne, mali by ste mať takúto cestu: cstrike/addons/metamod/
... Takže súbory su už nakopírované, teraz musíte metamod zapísať do súboru liblist.gam, aby sa tento mod začal používať...otvorte ho v notepade a vymažte následujúce riadky:

gamedll "dlls/mp.dll" (ak robíte server pre Windows)
gamedll_linux "dlls/cs_i386.so" (ak robíte server pre LINUX)

a nahraďte ich riadkami:

pre Windowsserver:
gamedll "addons/metamod/dlls/metamod.dll"

pre Linuxserver:
gamedll_linux "addons/metamod/dlls/metamod_i386.so"

Týmto by mal byť metamod nainštalovaný, všetky ďaľšie módy a pluginy sa pridávajú do súboru plugins.ini, kde sa zadáva cesta a názov pluginu...
To je podrobne vysvetlené pri každom móde, ktorý vyžaduje metamod, takže by nemalo robiť nejaké problémy to naištalovať...Stačí len skopírovať cestu k súboru, ktorý je písany pri inštalácií každého módu (napr amx, clanmod, adminmod) do súboru plugins.ini
cesta k tomu súboru je štandartne ...cstrike/addons/metamod/plugins.ini

príklad pre windows: win32 addonsamxdllsamx_mm.dll
príklad pre linux: linux addons/amx/dlls/amx_mm_i586.so

keď si chcete skontrolovať či ste naištalovali daný mód úspešne tak napíšte do rcon konzoly: meta list
Žádné komentáře