.:CS:.

-> ZALOŽENÍ SERVERU

PROKKREEDZ - JUMP PLUGIN

Na webu Xtreme-Jumps.net se objevil plugin, jehož hlavním účelem je dopřát jumperské komunitě co největší pohodlí, jednoduchost a funkčnost v ovládání jump serveru a to se taky podařilo. Tvůrcem tohoto přídavku je programátor p4ddY, který nechtěl svůj výtvor dále skrývat a tak ho vypustil do světa. Plugin obsahuje vše možné od základního timeru přes propracované checkpointy až po skvělý hook. Samozřejmě toho nabízí víc, ale to už se dočtete dále.
Stahujte zde:

PROKREEDZ

Co plugin obsahuje?

* Checkpointy, které si dokáží pamatovat víc jak 5 uložených pozic
* Plná podpora nobloků ( semiclip ) - tzn. hráči se navzájem neblokují
* Systém pomoci - tzv. Help systém
* Časovač - Timer
* Statistiku TOP10 a TOP15 ( musí být povolen modul NVault )
* Přehledné a jednoduché menu pro hráče a admina serveru
* Bunny Hop skript - možnost nastavit na vypnuto | bez zpomalení | automatický bhop
* Barva modelu - možnost využití funkce glow pro rozpoznání hráče
* Mnoho admin příkazů a nastavení

Co potřeba k instalaci?

* AMXmodX 1.70 nebo vyšší ( www.amxmodx.org )
* Povolené moduly v souboru modules.ini: Fun, Engine, Cstrike a NVault
pozn. základy instalace AMXmodX najdete v sekci Návody > AMXmod, Metamod


Hlavní příkazy:

ProKreedz - prokreedz.amxx
say /kreedz, say .kreedz, say /menu, say .menu
- zobrazí menu hráče
cp, checkpoint, say /cp, say .cp, say /checkpoint, say .checkpoint
- uloží pozici - vytvoří checkpoint
tp [1-5], gocheck [1-5], say /tp [1-5], say .tp [1-5], say /gocheck [1-5], say .gocheck [1-5]
- přejde na jeden z 5 checkpointů
stuck, unstuck, say /stuck, say .stuck, say /unstuck, say .unstuck
- přejdete na předposlední checkpoint
say /help, say .help
- žadáte o pomoc
say /reset, say .reset
- resetuje časovač ( timer ) a checkpointy
say /respawn, say .respawn, say /spawn, say .spawn, say /start, say .start
- obnovení hráče
say /top10, say .top10, say /top15, say .top15
- zobrazí statistiku TOP10
say /noclip, say .noclip (ADMIN_KICK, ale každý hráč může vypnout /noclip )
- zapne/vypne létání, procházení zdmi atd. - noclip
kz_unhelp [name|#userid|steamid|@ALL] (ADMIN_KICK)
- odstraní barvu z hráčova modelu ( pokud je argument 1 nespecifikovaný, barva bude odstraněna z hráče, na kterého míříte )
kz_showhelp (ADMIN_KICK)
- zviditelní hráče, kteří žádají o pomoc
kz_laser [blue|yellow|green|red|orange] (ADMIN_KICK)
- vykreslí čáru od vaší pozice po pozici zaměřovače
kz_noclip
- přídá/odebere hráči funkci noclip ( létání,procházení zdmi atd. )
kz_teleport
- přenese hráče na pozici udanou v osách x, y, z
kz_gravity
- nastaví hráči gravitaci
say /amenu, say .amenu, say /adminmenu, say .adminmenu (ADMIN_KICK)
- otevře admin menu

ProKreedzHook - prokreedz_hook.amxx
+hook / -hook (ADMIN_KICK, nebo hráč má možnost použít lano )
- pozice zaměřovače určuje kam se "lanem" přitáhnete
kz_hook
- přidá/odebere možnost použití funkce hook

ProKreedzGrab - prokreedz_grab.amxx
+grab / -grab (ADMIN_KICK)
- chytí/pustí hráče
+attack
- zvýší vzdálenost
+attack2
- sníží vzdálenost
+jump

Ukázka TOP15:Menu hráče:Admin menu:Bohužel pro nadšence nonsteamového serveru tento plugin slouží na Steam servery z toho plyne, že by se musel upravit dle potřeb nonsteamu především kvůli zapisování rekordů do tabulky TOP15.

Tento přídavek se samozřejmě nedá srovnávat s B-Side ClimbTimerem, ale můžete docílit určité podobnosti přeprogramováním a spojením ClimberTimeru a tohoto ProKreedz módu.

Prozatím je tento plugin stále vyvíjen toto je jeho aktuální verze v1.0 pokud by se objevilo nové info či nová verze budu vás informovat.

Pokud máte nějaké nejasnosti či nevíte si rady napište do komentů nebo mě na PM, jen prosím mi nepište na ICQ.

Zdroj: BSIDE
Žádné komentáře